Disclaimer

Cryptouniversity.nl besteed veel aandacht aan hoe de website is samengesteld. Door onze website te gebruiken verklaart de bezoeker onderstaande informatie tot zich heeft genomen, te begrijpen, mee in te stemmen en aan gebonden te zijn.

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor keuzes die zij zelf maken op basis van de informatie op de website. Aan de hand van de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie op de website dient als algemene informatievoorziening en niet als financieel advies. De voorwaarden op onze website kunnen op ieder moment, zonder vooraankondiging of melding worden gewijzigd..

Intellectuele eigendom

De inhoud van cryptouniversity.nl zijn ons bezit of die van anderen, in welk geval er sprake is van een bronvermelding. Informatie, ons logo en foto’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij cryptouniversity.nl of onze licentiegevers. Voor bezoekers is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming.

Gelinkte websites

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waar wij naartoe linken. Links naar externe websites en/of informatiebronnen zijn slechts bedoeld als informatievoorziening. Het gebruik maken van deze links gebeurd dan ook op eigen risico. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Cryptouniversity doet haar uiterste best om de meest recente en nauwkeurige informatie te leveren. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website juist is of alles omvattend. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgen vanuit enige (foutieve) informatie.