NEO VS Ethereum, welk platform is het best?

neo vs ethereum

Ethereum en NEO zijn twee blockchain platformen die vaak met elkaar vergeleken worden op websites als Reddit. En dat is niet gek, beide hebben veel overeenkomsten.

Vaak krijgen we de vraag; “in welke moet ik investeren?”.

Die vraag gaan we vandaag behandelen door vooral naar de verschillen van elkaar onder de loep te nemen. Geen zin om alles door te lezen, onder elke alinea vatten we de informatie in één of twee zinnen samen in de vorm van een TL;DR

Inhoudsopgave

NEO en ETH, wat is het precies?

Zowel NEO als Ethereum zijn digitale valuta die werken op blockchain technologie, oftewel; cryptocurrency. Daarnaast is het mogelijk om smart contracts en gedecentraliseerde applicaties te bouwen op beide platformen.

neo logo               eth

Lees hier het artikel over NEO             Lees hier het artikel over Ethereum

Consensus protocollen, de verschillen

Een groot verschil is de manier waarop transacties geverifieerd worden. Bij Ethereum gebeurd dit door middel van een Proof-of-Work algoritme (PoW). Hoewel PoW technisch gezien goed werkt, kost het heel veel energie om uit te voeren. Proof of Work maakt namelijk gebruik van de rekenkracht van computers. Hoe groter de blockchain wordt, hoe meer rekenkracht er nodig is om transacties te verifiëren. Het proces waarbij gebruikers de rekenkracht van hun computers beschikbaar stellen aan het netwerk wordt ‘minen’ genoemd. Omdat Ethereum minen zoveel energie kost is er veel kritiek op. Developers zijn dan ook bezig om het netwerk aan te passen naar een Proof of Stake algoritme.

NEO maakt gebruik van dBFT. DBFT staat voor Delegated Byzantine Fault Tolerance. We gaan hier in dit artikel niet te ver op in. Wat belangrijk is om te weten is dat het een aangepaste versie van Proof-of-Stake is. Als je wel

TL;DR
Ethereum maakt gebruik van een PoW protocol maar zal op termijn over stappen op PoW. NEO draait op een protocol genaamd dBFT.

Transactiesnelheid

Transactiesnelheid is in onze ogen een zeer belangrijke eigenschap voor het blockchain platform van de toekomst. Blockchain bedrijven kunnen alleen op grote schaal succesvol worden als de blockchain vele transacties in een korte tijd kan verwerken. VISA is bijvoorbeeld in staat om 24.00 transacties per seconde te verwerken. Zowel het ETH netwerk als het NEO netwerk zijn hier nog niet toe in staat.

In de praktijk kan NEO op dit moment 1000 transacties per seconde verwerken. Ethereum komt niet verder dan 15 tps, een groot verschil. NEO streeft ernaar om 10.000 tps te kunnen verwerken, en ook Ethereum is hard bezig om hun transactiesnelheid te verbeteren.

TL;DR
Het Ethereum netwerk kan ongeveer 15 transacties per seconde verwerken, terwijl bij NEO dit aantal rond de 1000 zit. Beide blockchain platformen zijn bezig om deze aantallen omhoog te krijgen.

Forks: ETH vs NEO

Wanneer er onduidelijkheid ontstaat in het consensus proces van een blockchain, kunnen er afsplitsingen van de originele chain ontstaan. Hoe dat werkt? Je kan het zien als transacties die geverifiëerd worden. Dit wordt gedaan door computers verspreid over de hele wereld. Heel soms gebeurd het dat ‘e’en computer het niet eens is met de conclusie van de rest van het netwerk. In dat geval ontstaat er een nieuwe blockchain, waar ook weer ook weer op verder kan worden gemined.

Bij Bitcoin gebeurt dit regelmatig, en dat is ook hoe Bitcoin Cash, Bitcoin Private en andere varianten zijn ontstaan. Hoewel dit niet altijd een nadeel hoeft te zijn, zien wij dit niet als een voordeel. Om door de massa als betrouwbaar platform en betaalmiddel te worden gezien, kan er geen onduidelijkheid zijn over wat de originele versie van een cryptocurrency is. Net alds bij Bitcoin kan de Ethereum blockchain gefroked worden. Dit is al een aantal keer gebeurd en heeft geleid tot nieuwe crypto valuta als Ethergold, Ether Inc en Etherzero.

NEO kan niet ‘forken’. Het consensus algoritme werkt zo dat transacties al geverifiëerd kunnen worden wanneer 66% van het netwerk overeenstemming bereikt.

TL;DR
Het consensus algoritme van ETH kan ervoor zorgen dat er nieuwe, alternatieve versies van de blockchain ontstaan. Dit worden forks genoemd Bij NEO kan dit niet voorkomen.

Betalingen op de blockchain

De meeste blockchains hebben een eigen digitale valuta waarmee betaald kan worden, ook wel cryptocurrency of tokens genoemd. In het geval van Ethereum wordt de currency Ether genoemd. Ether is eigenlijk hetzelfde als Ethereum. De valuta staat niet los van elkaar. NEO heeft echter naast NEO zelf, nog een munt. NEO zelf is niet te delen in meerdere stukken. Het is niet mogelijk om 0.5 NEO over te maken. Om dit op te lossen is er een aparte currency op het NEO platform; GAS. GAS is wel verdeelbaar in kleinere delen en daardoor een stuk gunstiger voor micro betalingen. Iedereen die NEO in bezit heeft, krijgt gratis een kleine hoeveelheid GAS.

TL;DR
NEO heeft 2 tokens op de blockchain; NEO en GAS. Ethereum heeft er slechts één; Ether.

Programmeertaal

Om Smart Contracts te schrijven die werken op NEO, moet gebruik gemaakt worden van programmeertaal. Om Smart Contracts te schrijven voor NEO kunnen developers gebruik maken van onder andere. C#, Python, F# en Java. In de toekomst komen hier meerdere talen bij, waaronder Javascript. Javascript is een codetaal die door tienduizenden developers gebruikt wordt.

Om een Smart Contract te schrijven voor Ethereum moet deze geschreven zijn in Solidity. Solidity is een programmeertaal die nog redelijk nieuw is. Hoewel Solidity zelf gebruik maakt van zeer goede code, zijn er momenteel maar een paar duizend mensen die deze taal onder de knie hebben. Het zal voor bedrijven die slimme contracten en applicaties willen bouwen op Ethereum dan ook een stuk moeilijker zijn om goede devlopers te vinden dan bij NEO het geval is.

TL;DR
Ethereum maakt gebruik van een programmeertaal die zeer weinig mensen kennen; solidity. NEO ondersteunt meerdere programeertalen, en is bezig met nieuwe ondersteuningen.

De teams

Ethereum

Het bekendste persoon binnen het team van de Ethereum Foundation is Vitalik Buterin. Vitalik Buterin is de oprichter en bedenker van Ethereum. Eén van de meest intelligente personen ter wereld en hij krijgt zeer veel respect van anderen in de crypto wereld. Zelfs concurrenten prijzen zijn intelligentie en tonen respect voor wat hij tot nu toe heeft neergezet. Andere namen binnen het team zijn niet heel erg bekend. Toch is het team erg professioneel en is Vitalik zelf nog steeds erg betrokken bij de ontwikkeling van het platform. Eerder liet hij al weten dat hij “eruit zou stappen” als de community zich niet verder ontwikkelde dan discussies over de prijs van cryptocurrency in plaats van toepassingen van blockchain.

Vitalik Buterin
Vitalik Buterin

NEO

NEO heeft twee founders; Da Hongfei en Erik Zhang. Vooral Hongfei is een bekende en gerespecteerde naam. Hongfei was al bezig met blockchain technologie voordat hij in 2014 NEO oprichtte (toen nog Antshares genoemd). Da Hongei is ook oprichter van het Chinese bedrijf Onchain. Da Hongfei heeft veel connecties met de CHinese overheid, wat een groot voordeel kan zijn. Het gehele officiële team bestaat uit ongeveer 30 werknemers, onderverdeeld over verschillende specialismen zoals Marketing, R&D, Engineers en Developers.

Hongfei NEO founder
Da Hongfei

Naast het team wat op papier werkt voor NEO heeft een intensieve samenwerking met een deel van de community. Dit deel van de community houdt zich voornamelijk bezig met development en noemt zichzelf City of Zion.

TL;DR
Beide teams hebben een zeer goed en getalenteerd team, met zeer intelligente founders. Vitalik Buterin en Da Hongfei zijn de oprichters en uithangborden voor de twee projecten.

Azië vs De Westerse wereld

De wereld van blockchain en cryptocurrencies staat nog in zijn kinderschoenen. Overheden weten nog niet wat ze er precies mee aanmoeten en zijn druk in discussie over hoe ze belastingen op digitale valuta willen invoeren. Zolang er geen regulering plaats vindt zullen bedrijven sceptisch zijn om met partijen in zee te gaan. Daarom is het belangrijk om goede connecties te hebben. Ook hierin vinden we verschillen tussen NEO en ETH.

Ethereum heeft vooral connecties binnen de Westerse wereld zoals de VS, Canada en Europa. NEO heeft, mede dankzij Da Hongfei, vooral connecties in Azië. Over een aantal jaren zal deze hokjes gedachte ongetwijfeld steeds meer vervagen, maar feit blijft dat Aziatische bedrijven liever met andere Aziatische bedrijven samenwerken.

TL;DR
Ethereum is meer gefocust op de Westerse wereld, waarbij NEO vooral in Azië populair is.

Adoptie

Succes is op verschillende manieren te bepalen, maar de meest bepalende factor is hoeveel mensen daadwerkelijk van het product gebruik maken. Hiervoor kijken we naar hoeveel dApps (gedecentraliseerde applicaties) er op beide platformen zijn gebouwd.

Via Dappradar zien we dat er op het moment van schrijven 346 dApps zijn gebouwd op Ethereum. Dit klinkt heel veel maar we moeten hierbij opmerken dat meer dan de helft van deze dApps niet of bijna niet gebruikt worden. Ook bevinden de meeste dApps zich in de casino en adult entertainment categorieën. Er zijn echter wel een aantal interessante toepassingen. Een hiervan is IDEX, een gedecentraliseerde online handelsplaats.

NEO heeft nog niet heel veel dApps, momenteel minder dan 50. Dit komt mede doordat het erg prijzig is om een dApp te bouwen op NEO’s blockchain. Momenteel zijn de kosten hiervoor 500 GAS. Ook hier zitten een aantel niet-interessante applicaties tussen in het casino segment. De meest interessante toepassing, in onze ogen, is TheKey. TheKey koppelt blockchain aan identiteitsverificatie.

TL;DR
Ethereum loopt momenteel voor in adoptie. Het platform heeft meer dan 6 x zoveel dApps als zijn tegenhanger. Heel veel hiervan worden echter niet gebruikt.

NEO koers vs ETH koers

Zie hieronder de live koers van beide coins.

Welk platform is het best? Ons oordeel!

Voordat we onze voorzichtige voorkeur geven willen we benadrukken dat beide cryptocurrency in onze ogen een uitstekende investering zijn. 95% van de crypto’s die er op dit moment in omloop zijn zullen over 10 jaar wellicht niet meer bestaan, maar zowel ETH als NEO zullen zich de komende jaren blijven ontwikkelen en doorgroeien. Beide munten zijn in ieders portfolio een prima toevoeging.

Ethereum is echter al een stuk bekender dan NEO. De ETH prijs heeft al geprofiteerd van de groei van het aantal dApps op het netwerk. Qua technologie is NEO minstens net zo goed, terwijl het nog minder lang in ontwikkeling is. Met dit in het achterhoofd zullen de prijzen van beide platformen meer bij elkaar moeten liggen dan nu het geval is. Momenteel is de totale marketcap van Ethereum vele malen meer waard. NEO heeft naar onze mening dan ook meer groeipotentie in zich. Als we slechts één van deze twee coins in onze portfolio mochten hebben, dan zou het NEO zijn.